Pzt - Cmt 08:00-18:00 Açık
E-Posta enesharita@gmail.com Şimdi Ara! 0(532)580-9354
Pzt - Cmt 08:00-18:00 Açık
E-Posta enesharita@gmail.com Şimdi Ara! 0(532)580-9354

Harita mühendisleri, emlak sahiplerini bazı ilçelerde emlak vergisi oranlarında yüzde 500’lere varan fahiş vergi artışlarına karşı uyardı.

 

Yeniden belirlenen emlak vergisi değerlerinin ortaya çıkmasıyla çok sayıda bilgi ve şikayet alan Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi, bazı yayın organlarında dava sürelerinin, temmuz ayında biteceği yönündeki bilgilendirmelerin eksik olduğunu duyurdu. Her idarenin her kişi ve kuruma yaptığı tebliğ tarihine göre sürelerin değiştiğine dikkat çeken Oda Yönetim Kurulu, taşınmaz sahiplerinin 2018 yılına ait yeniden belirlenmiş olan emlak vergisi değerlerini incelemelerini tavsiye etti.

TEBLİĞDEN İTİBAREN 30 GÜN!

 

Yurttaşların emlak vergisi değerlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren de 30 gün içerisinde vergi mahkemelerine dava açabileceklerini vurgulayan Oda Yönetimi şu bilgileri paylaştı:

– 2017 yılına ait emlak vergisi değerleri, yeniden değerleme oranı olan 3.83 baz alınarak arttırılmışken, 2018 yılına ait emlak vergisi oranları özellikle bu rakamın çok üzerinde artmış olan taşınmaz sahiplerinin dava haklarını kullanmaları yararlarına olacaktır.

– Emlak Vergisi Yasası’nın ilgili madde hükümleri gereğince, emlak vergisi değerlerinin ilgililere tebliğ edilmesi zorunludur. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca 08.03.2017 tarih, 2017/1 sayılı iç genelgesi ile takdir komisyonlarına ilgili tebliğ işlemlerini 30.06.2017 mesai bitimine kadar yapmaları yönünde talimat yayımlanmıştır.

– Anayasa Mahkemesinin 31.05.2012 tarih, 2012/89 sayılı kararı gereğince; Vergi Usul Yasası’nın mükerrer 49. maddesinin (b) fıkrasının üçüncü paragrafının birinci cümlesi iptal edilmiştir. İptal edilen maddede emlak vergisi değerlerine itiraz için sadece belli kurumlara 15 gün içinde dava açma hakkı tanınıyordu. Anayasa Mahkemesi kararında; “… Emlak vergisi mükelleflerinin ödeyeceği verginin hesaplanmasında esas alınan takdir komisyonu kararları idari bir tasarruf olduğu için buna karşı mükelleflere yargı yolunun kapatılması, Anayasa’yla güvence altına alınmış olan hak arama hürriyeti ve hukuk devleti ilkesi ile bağdaşmamaktadır” diyerek mükelleflerin de dava açma hakkı olduğunu vurgulamıştır.

– İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 7’nci maddesi gereği, vergi işlemlerinde dava açma süresi 30 gün olarak belirlenmiştir. Bu süre emlak vergisi değerlerine ilişkin kararların, kurum ve kişilere tebliği ile başlamaktadır. Ancak mükelleflere yönelik dava açma süresinin; eğer ilgili idare tarafından daha başka bir şekilde tebliğ edilmediyse, takdirden sonraki ilk vergi tarhına ilişkin yazının tebliği ile, tebliğ yapılmamışsa öğrenme tarihi ile başlayacağı, öğrenme tarihinin de ödeme tarihi olduğu söylenebilir.

 

 

Bir Yorum Bırakın